zásada (v chemii)

Zásada (lat. basis) je v chemii látka, která má při rozpuštění ve vodě zásadité pH (pH > 7).

Opakem zásady je kyselina.

Viz také pH.