koncovka - grafie

-grafie je přípona, která v lékařství obvykle označuje nějakou zobrazovací metodu. Obvykle se kombinuje s cizím názvem orgánu či jiné tělní struktury, která je vyšetřována, případně s používanou technologií. Příklady:

Viz také další pojmy v rejstříku, které obsahují výraz -grafie.