angiografie

Angiografie je obecně vyšetření krevních cév pomocí nějaké zobrazovací metody.

V užším slova smyslu se výraz „angiografie“ často používá pro klasickou angiografii: ta se provádí pomocí rentgenového vyšetření, před kterým je pacientovi do žíly vstříknuta kontrastní látka.

Viz také angio-, -grafie a další pojmy v rejstříku, které obsahují výraz angiografie.