orální glukózový toleranční test

Orální glukózový toleranční test neboli oGTT je zátěžový test, který se používá při diagnostice diabetu (včetně screeningového vyšetření těhotných žen, zda u nich není přítomen gestační diabetes mellitus). Vyšetřovaný člověk je požádán, aby vypil roztok glukózy, a po uplynutí určité doby je odebrán vzorek krve (někdy i vícekrát, v přesně stanovených intervalech), v němž je stanovena glykemie.