kvasinky

Kvasinky jsou živé organismy, které biologové řadí mezi houby. Kvasinky žijí všude kolem nás, v hojném množství se vyskytují na povrchu lidského těla (na kůži) i uvnitř něj (na sliznicích). Za normálních okolností nezpůsobují běžné kvasinky žádná onemocnění, některé z nich se však řadí mezi infekční agens.
Vyhledat „kvasinky“ na NZIP