kvasinky

Kvasinky jsou živé organismy, které biologové řadí mezi houby. Kvasinky žijí všude kolem nás, v hojném množství se vyskytují na povrchu lidského těla (na kůži) i uvnitř něj (na sliznicích). Za normálních okolností nezpůsobují běžné kvasinky žádná onemocnění, některé z nich však mohou za určitých okolností způsobovat různé druhy mykóz.

Odvozené přídavné jméno je kvasinkový.

Viz také infekční agens, plísňové infekce, plísňové onemocnění.