sval odtahovač

Sval odtahovač neboli abduktor (lat. musculus abductor) je obecné označení pro kosterní sval, který odtahuje část těla směrem pryč od střední osy (např. stehno nebo paži směrem pryč od středu těla, prsty na rukou nebo na nohou směrem pryč od prostředníčku).

Konkrétní příklady svalů odtahovačů jsou velký sval hýžďový (musculus gluteus maximus), odtahovač palce nohy (musculus abductor hallucis) apod.

V opačném směru než sval odtahovač působí sval přitahovač (adduktor).

Viz také abdukce, addukce, sval natahovač (extenzor), sval ohybač (flexor), sval přitahovač (adduktor), sval zdvihač (levátor), sval svěrač (sfinkter), sval rozvěrač (dilatátor).