sval svěrač

Sval svěrač neboli sfinkter (lat. musculus sphincter) je obecné označení pro kosterní sval nebo hladký sval, který má tvar prstence obklopující nějaký tělesný průchod či otvor a je schopen jej uzavírat.

Konkrétní příklady svalů svěračů jsou:

  • dolní jícnový svěrač,
  • horní jícnový svěrač,
  • svěrač močové trubice (musculus sphincter urethrae),
  • svěrač zornice (musculus sphincter pupillae),
  • vnitřní řitní svěrač (musculus sphincter ani internus) – je tvořen hladkou svalovinou (a není pod vědomou kontrolou),
  • zevní řitní svěrač (musculus sphincter ani externus) – je tvořen kosterní svalovinou (a je pod vědomou kontrolou),
  • apod.

Viz také sval natahovač (extenzor), sval ohybač (flexor), sval přitahovač (adduktor), sval odtahovač (abduktor), sval zdvihač (levátor), sval rozvěrač (dilatátor).