sval ohybač

Sval ohybač neboli flexor (lat. musculus flexor) je obecné označení pro kosterní sval, který zmenšuje úhel mezi dvěma kostmi, jako je ohýbání loketního nebo kolenního kloubu, nebo také ohýbání zápěstí či páteře dopředu.

Konkrétní příklady svalů ohybačů jsou dvojhlavý sval pažní (musculus biceps brachii), přímý sval stehenní (musculus rectus femoris), zevní ohybač zápěstí (musculus flexor carpi radialis) apod.

V opačném směru než sval ohybač působí sval sval natahovač (extenzor).

Viz také extenze, flexe, sval natahovač (extenzor), sval přitahovač (adduktor), sval odtahovač (abduktor), sval zdvihač (levátor), sval svěrač (sfinkter), sval rozvěrač (dilatátor).