addukce

Addukce je anatomický pojem, který znamená „přitažení“. Při addukci se končetina pohybuje směrem ke střední ose těla. Je to například přitažení stehna nebo paže směrem ke středu těla. U prstů rukou nebo nohou se jedná rovněž o přitažení, avšak v tomto případě je „střední osou“ prostředníček na ruce či na noze.

Opakem addukce je abdukce.

Obrázek: Abdukce (vlevo) a addukce (vpravo) v ramenním kloubu. (Zdroj: depositphotos.com)

Viz také sval přitahovač (adduktor).

Související příspěvky: