sval zdvihač

Sval zdvihač neboli levátor (lat. musculus levator) je obecné označení pro kosterní sval, který zvedá nějakou část těla.

Konkrétní příklady svalů zdvihačů jsou zdvihač lopatky (musculus levator scapulae), zdvihač ústního koutku (musculus levator anguli oris), zdvihač horního víčka (musculus levator palpebrae superioris), zdvihač řitní (musculus levator ani) apod.

Viz také sval natahovač (extenzor), sval ohybač (flexor), sval přitahovač (adduktor), sval odtahovač (abduktor), sval svěrač (sfinkter), sval rozvěrač (dilatátor).