sval rozvěrač

Sval rozvěrač neboli dilatátor (lat. musculus dilator) je obecné označení pro kosterní sval nebo hladký sval, který rozevírá nějakou část těla.

Nejznámějším příkladem svalu rozvěrače je rozvěrač zornice (musculus dilatator pupillae).

Viz také sval natahovač (extenzor), sval ohybač (flexor), sval přitahovač (adduktor), sval odtahovač (abduktor), sval zdvihač (levátor), sval svěrač (sfinkter).