abdukce

Abdukce je anatomický pojem, který znamená „odtažení“. Při abdukci se končetina pohybuje směrem pryč od střední osy těla. Je to například zvednutí stehna nebo paže do boku. U prstů rukou nebo nohou se jedná rovněž o odtažení, avšak v tomto případě je „střední osou“ prostředníček na ruce či na noze.

Opakem abdukce je addukce.

Obrázek: Abdukce (vlevo) a addukce (vpravo) v ramenním kloubu. (Zdroj: depositphotos.com)

Viz také sval odtahovač (abduktor).

Související příspěvky: