loketní kloub

Loketní kloub (lat. articulatio cubiti) je kloub, který spojuje paži s předloktím. Kosti a vazy jsou v loketním kloubu uspořádány tak, že rozsah jeho pohybů je omezený: loket lze buď napřímit (extenze) nebo ohnout (flexe).

Viz také klouby, synoviální klouby.

Související příspěvky: