regorafenib

Regorafenib je lék, který se používá k léčbě některých typů kolorektálního karcinomu, gastrointestinálních stromálních nádorů a hepatocelulárního karcinomu (typ zhoubného nádoru jater). Jeho případné využití při léčbě jiných typů zhoubných nádorů se stále zkoumá.

Princip působení regorafenibu spočívá v tom, že lék se váže na určité proteiny na povrchu i uvnitř některých typů nádorových buněk, což může pomoci zablokovat další růst zhoubného nádoru. Může také zabránit tvorbě nových krevních cév, které nádor potřebuje ke svému dalšímu růstu. Regorafenib se řadí mezi cílené léky, inhibitory angiogeneze a inhibitory kináz.

Viz také cílená protinádorová léčba.