inhibitory angiogeneze

Inhibitory angiogeneze jsou léky, které se používají při léčbě některých typů zhoubných nádorů. Tyto léky blokují tvorbu nových krevních cév, které nádor potřebuje ke své výživě a dalšímu růstu. Příklady inhibitorů angiogeneze jsou bevacizumab a regorafenib.

Viz také inhibitor, angiogeneze.