cetuximab

Cetuximab je lék, který se používá samostatně (v monoterapii) nebo společně s jinými léky (v kombinované terapii) k léčbě zhoubných nádorů hlavy a krku a kolorektálního karcinomu. Jeho případné využití při léčbě jiných typů zhoubných nádorů se stále zkoumá.

Princip působení cetuximabu spočívá v tom, že lék se váže na protein označovaný jako EGFR, který se nachází na povrchu některých typů nádorových buněk. To může pomoci zablokovat další růst zhoubného nádoru. Cetuximab se řadí mezi cílené léky a monoklonální protilátky.

Viz také cílená protinádorová léčba.