monoterapie

Monoterapie je léčba, při níž se k léčbě určitého onemocnění nebo stavu používá pouze jeden typ léčby, například radioterapie nebo chirurgický zákrok. V případě medikamentózní léčby se monoterapií rozumí použití jediného léku k léčbě určitého onemocnění nebo stavu. Například ke zmírnění klimakterických potíží může lékař navrhnout monoterapii, při níž je podáván jen jeden hormon: buď progesteron, nebo estrogeny.

Opakem monoterapie je kombinovaná terapie.

Viz také terapie.