kombinovaná terapie

Kombinovaná terapie je léčba určitého onemocnění nebo stavu více než jedním typem léčby, například chemoterapie kombinovaná s radioterapií (tzv. chemoradioterapie), chirurgický zákrok kombinovaný s radioterapií a chemoterapií, apod. V případě medikamentózní léčby se kombinovanou terapií rozumí použití dvou nebo více léků k léčbě určitého onemocnění nebo stavu (např. zmírňování klimakterických potíží kombinací estrogenu a gestagenu, léčba tuberkulózy kombinací několika různých antibiotik apod.).

Opakem kombinované terapie je monoterapie.

Viz také terapie.