onkologická indikační komise

Onkologická indikační komise (někdy jen zkráceně indikační komise) je skupina lékařů, která se pravidelně schází v nemocnici, aby diskutovala o konkrétních případech zhoubných nádorů a vyměňovala si poznatky. Cílem jednání indikační komise je stanovit nejlepší možnou léčbu nádorového onemocnění a plán péče pro konkrétního onkologického pacienta. Účast lékařů z mnoha různých oborů přináší odlišné pohledy na daného pacienta, a je tak mnohem snazší vypracovat léčebný plán, než kdyby jej sestavoval pouze klinický onkolog.

Schůzek indikační komise se většinou účastní klinický onkolog, patolog, onkochirurg a radiolog. V závislosti na projednávaných případech se mohou účastnit i lékaři dalších specializací, například gynekolog, plastický chirurg, urolog apod.

Viz také onkologie, indikace.