onkochirurgie

Onkochirurgie je podobor chirurgie, který se zabývá operační léčbou a odstraňováním zhoubných nádorů. Chirurgie je jedním z nejstarších způsobů léčby nádorových onemocnění: techniku odstraňování zhoubných nádorů prsu pečlivě popsali již staří Egypťané. Moderní onkochirurgické postupy jsou však ve srovnání se starověkem nesrovnatelně bezpečnější a účinnější.

Odvozené přídavné jméno je onkochirurgický, lékař specializující se na onkochirurgii se nazývá onkochirurg.

Viz také chirurgie.