patologie

Patologie zkoumá orgány, tkáně, buňky a tělesné tekutiny za účelem studia a diagnostiky nemocí.

Lékař specializující se na patologii se nazývá patolog. Patologové se uplatňují mj. při diagnostice zhoubných nádorů, kdy pod mikroskopem zkoumají vzorky tkání odebrané při biopsii.

Viz také patologický, patogen.