radiologie

Radiologie je lékařský obor, který využívá zobrazovací metody v diagnostice – a někdy i v léčbě – některých onemocnění (viz také radiodiagnostika).

Odvozené přídavné jméno je radiologický, lékař specializující se na radiologii se nazývá radiolog.

Viz také intervenční radiologie.