plastická chirurgie

Plastická chirurgie je podobor chirurgie, který se zabývá „opravami“ různých částí těla, které jsou převážně viditelné zvnějšku. Může tak napravovat různé vrozené vývojové vady, získané vady, popáleniny, následky úrazů či rozsáhlých chirurgických zákroků (jako je např. mastektomie), ale i estetické vady (v takovém případě se jedná o estetickou chirurgii).

Lékař specializující se na plastickou chirurgii se nazývá plastický chirurg.

Viz také chirurgie.