klinická onkologie

Klinická onkologie je podobor onkologie, který se zaměřuje na léčbu nádorových onemocnění pomocí chemoterapie, hormonální léčby, biologické léčby a cílené léčby.

Lékař specializující se na klinickou onkologii se nazývá klinický onkolog.

Viz také klinický, onkologie.