Ranvierovy zářezy

Ranvierův zářez je krátký úsek na nervovém vláknu (axonu) v periferním nervovém systému, který není obalen myelinovou pochvou. Schwannovy buňky (tvořící myelinovou pochvu) totiž nejsou ve vzájemném kontaktu, proto se v myelinové pochvě vyskytují (v pravidelných vzdálenostech asi po 1 mm) podél celého myelinizovaného axonu mezery, které označujeme jako Ranvierovy zářezy.