Schwannovy buňky

Schwannovy buňky jsou typem neuroglií (podpůrných buněk nervové tkáně), které vytvářejí myelinovou pochvu kolem axonů (nervových vláken) v periferním nervovém systému.

Viz také buňka.