primární amenorea

Primární amenorea je jeden ze dvou typů amenorey, kdy menstruace se vůbec neobjeví až do dokončeného 15. roku věku. Primární amenorea je obvykle způsobena fyzickými (tělesnými) příčinami. Řadí se k nim hormonální poruchy, funkční poruchy vaječníků, vrozené chromozomální abnormality či malformace pohlavních orgánů.

Viz také amenorea, sekundární amenorea.