hormonální poruchy

Hormonální poruchy neboli poruchy hormonální rovnováhy jsou poruchy vyznačující se nedostatečnou nebo naopak nadměrnou produkcí nějakého hormonu (či více hormonů), která pak ovlivňuje orgány nebo celé orgánové systémy regulované daným hormonem, v některých případech včetně produkce jiných hormonů. Existuje velké množství hormonálních poruch, např. akromegalie, Addisonova choroba, Cushingův syndrom, diabetes mellitus, gigantismus, hyperparatyreóza, hypertyreóza, hypogonadismus, hypoparatyreóza, hypotyreóza atd.

Viz také hormony, porucha.