indukční léčba

Indukční léčba je jiný název pro primární léčbu.