udržovací léčba

Udržovací léčba je léčba, která obvykle navazuje na úspěšnou zahajovací léčbu nemoci (například zhoubného nádoru) a jejím cílem je prodloužit co nejvíce období, kdy je nemocný v pořádku nebo ve stabilizovaném stavu.

Viz také udržovací léčba deprese.