klimakterium

Klimakterium neboli „přechod“ je období života ženy, během kterého postupně ustává činnost ženských pohlavních orgánů a dochází k výrazným hormonálním změnám. Ve vaječnících přestávají dozrávat vajíčka, menstruační krvácení přestává být pravidelným, až žena přestane menstruovat úplně (tzv. menopauza). Lékaři někdy období klimakteria rozdělují do tří fází: premenopauza, perimenopauza a postmenopauza.

Odvozené přídavné jméno je klimakterický.

Viz také menopauza.