personalizovaná medicína

Personalizovaná medicína využívá informace o genech nebo proteinech konkrétního člověka k prevenci, diagnostice nebo léčbě nějakého onemocnění. Personalizovaná medicína se (zatím) nejvíce uplatňuje v onkologii, kde využívá zjištěné informace o zhoubném nádoru konkrétního pacienta, které pomáhají stanovit diagnózu, naplánovat léčbu, zjistit, jak dobře léčba funguje, nebo stanovit prognózu. Konkrétním příkladem personalizované medicíny je vyšetření genové exprese.