solidní nádor

Solidní nádor je abnormální pevný útvar v těle, který obvykle neobsahuje dutiny ani tekutiny. Solidní nádory mohou být benigní (nezhoubné) nebo maligní (zhoubné). Různé typy solidních nádorů jsou pojmenovány podle typu buněk, které je tvoří. Příklady solidních nádorů jsou sarkomy, karcinomy a lymfomy. Leukemie (jeden typ hematologické malignity) obecně netvoří solidní nádory.

Viz také nádor.