hematologické malignity

Hematologické malignity neboli nádorová onemocnění krve jsou zhoubné nádory, které vznikají v krvetvorné tkáni, například v kostní dřeni nebo v buňkách imunitního systému. Příklady hematologických malignit jsou leukemie, lymfom a mnohočetný myelom.

Viz také hematologie, malignita.