nekódující DNA

Nekódující DNA je velmi rozsáhlá část genomu (řada úseků DNA), která nekóduje žádný protein (narozdíl od genů, které obsahují úseky tzv. kódující DNA). Nekódující DNA je i přesto pro správné fungování organismu velmi důležitá. Některé úseky nekódující DNA mohou být například „přepsány“ do transferové RNA (tRNA), která se uplatňuje při proteosyntéze. Jiné úseky nekódující DNA regulují genovou expresi. U mnoha úseků nekódující DNA zatím není jejich funkce známa.

Viz také nekódující RNA.