organický

Organický v souvislosti s lékařstvím (zvláště pak s neurologií a psychiatrií) znamená „vztahující se k nějakému tělesnému orgánu“ nebo „mající tělesný (tedy nikoli duševní) původ“. Například mezi organické duševní poruchy se řadí jakékoli duševní onemocnění, které vzniká na základě nějakého poškození mozku, ať už má jakoukoli příčinu (cévní mozková příhoda, úraz, zánět apod.).

Opakem organického je psychogenní.