psychogenní

Psychogenní znamená „mající duševní (tedy nikoli tělesný) původ“. Například psychogenní erektilní dysfunkce může mít původ ve stresu nebo obecně v jakékoli negativní emoci, která ruší prožitek sexuálního vzrušení.

Opakem psychogenního je organický.

Viz také psycho-, -genní.