metabolismus lipidů

Metabolismus lipidů neboli metabolismus tuků je souhrnné označení pro jakoukoli metabolickou přeměnu lipidů v živém organismu, tedy i v lidském těle. Řadí se sem:

  1. katabolické procesy – štěpení lipidů na menší jednotky (mastné kyseliny a glycerol);
  2. anabolické procesy – tvorba lipidů z mastných kyselin a glycerolu.

U živočichů (tedy i u člověka) jsou lipidy získávány z potravy nebo se tvoří v játrech. Odbourávání a vstřebávání lipidů probíhá téměř po celé délce trávicího traktu (od úst až po tenké střevo).

Viz také metabolismus, lipidy.