ústní sliznice

Ústní sliznice (lat. tunica mucosa oris) je sliznice vystýlající ústní dutinu. Ústní dutina je někdy v přeneseném smyslu popisována jako „zrcadlo“, které odráží zdravotní stav člověka. Změny svědčící o onemocnění se projevují jako změny na ústní sliznici, které mohou odhalit systémová onemocnění, jako je diabetes mellitus nebo nedostatek vitaminů, nebo místní účinky dlouhodobého užívání tabáku nebo alkoholu. Ve srovnání s kůží má ústní sliznice tendenci hojit se rychleji a s menší tvorbou jizev.

Viz také sliznice.