tvrdé patro

Tvrdé patro neboli kostěné patro (lat. palatum durum nebo palatum osseum) tvoří horní část (strop) ústní dutiny. Tvrdé patro se od měkkého patra (v zadní části ústní dutiny) liší zejména tím, že obsahuje kost. Z čistě anatomického hlediska je tvrdé patro tvořeno částmi kosti patrové (2×) a horní čelisti (2×); tyto kosti zároveň tvoří spodinu nosní dutiny, tzn. vzájemně oddělují nosní dutinu od ústní dutiny.

Viz také patro, měkké patro.