saturace kyslíkem

Saturace kyslíkem, saturace krve kyslíkem neboli sO2 je podíl hemoglobinu, který je nasycen (saturován) kyslíkem, vztaženo k celkovému hemoglobinu v krvi (tzn. veškerému hemoglobinu, nasycenému i nenasycenému kyslíkem). Pro správné fungování organismu je potřeba velmi přesná rovnováha kyslíku v krvi. Normální saturace kyslíkem v tepenné krvi je 95–100 %. Klesne-li sO2 pod 90 %, označuje se tento stav jako hypoxemie.