pulzní oxymetrie

Pulzní oxymetrie je neinvazivní metoda monitorování saturace krve kyslíkem (sO2). Provádí se nejčastěji tak, že na špičku prstu se umístí klip podobný kolíčku na prádlo, který měří hladinu kyslíku v krvi proudící kapilárami pod nehtem.

Přístroj používaný při pulzní oxymetrii se nazývá pulzní oxymetr.