hypoxemie

Hypoxemie je abnormálně nízká koncentrace kyslíku v krvi. Konkrétně se jedná o nedostatek kyslíku v tepenné krvi. Hypoxemie může mít celou řadu příčin a často vede k hypoxii, neboť při hypoxemii krev nedodává potřebné množství kyslíku do tělních tkání.

Viz také hypo-, -emie, saturace kyslíkem (sO2).