mikrobiologie

Mikrobiologie je nauka o mikroorganismech. Mikrobiologie se zabývá i studiem virů, ačkoli ty nejsou jednoznačně řazeny mezi živé organismy. Mikrobiologie je značně široký pojem, který zahrnuje mnoho specializovaných odvětví, jako je zejména virologie, mykologie, parazitologie a bakteriologie.

Odvozené přídavné jméno je mikrobiologický, odborník na mikrobiologii se nazývá mikrobiolog.

Viz také mikro-, biologie, mikroorganismy.