bakteriologie

Bakteriologie je nauka o bakteriích. Jedná se o specializované odvětví mikrobiologie.

Odvozené přídavné jméno je bakteriologický, odborník na bakteriologii se nazývá bakteriolog.

Viz také bakterie, -ologie.