mykologie

Mykologie je nauka o houbách (včetně plísní a kvasinek). Jedná se o specializované odvětví mikrobiologie.

Odvozené přídavné jméno je mykologický, odborník na mykologii se nazývá mykolog.