virologie

Virologie je nauka o virech. Jedná se o specializované odvětví mikrobiologie.

Odvozené přídavné jméno je virologický, odborník na virologii se nazývá virolog.

Viz také viry, -ologie.