předpona mikro-

mikro- je předpona, která znamená „velmi malý“ či „nepatrný“. Příklady:

Opakem předpony mikro- je předpona makro-.

Viz také další pojmy v rejstříku, které obsahují výraz mikro-.