alkaloidy

Alkaloidy jsou v přírodě se vyskytující látky, které (kromě mnoha atomů uhlíku a vodíku) obsahují alespoň jeden atom dusíku. Dále mohou obsahovat atomy kyslíku, síry, případně i jiných prvků.

Alkaloidy jsou obsaženy v tělech mnoha různých organismů, včetně bakterií, hub, rostlin a živočichů. Některé alkaloidy (nebo látky od nich odvozené) se používají jako léky, některé působí jako stimulancia (např. kokain, kofein, nikotin apod.) a některé jsou zneužívány jako drogy. Téměř všechny alkaloidy chutnají hořce.