stimulancia

Stimulancia, stimulační látky neboli stimulanty je zastřešující pojem pro různé chemické látky, které zvyšují aktivitu centrálního nervového systému nebo i jiných částí organismu. Mezi charakteristické příznaky užití stimulancií se řadí zvýšená ostražitost, pocit pohody a euforie. Stimulancia účinkují i na kardiovaskulární systém: zvyšují krevní tlak a srdeční frekvenci.

Mezi stimulancia se řadí velké množství látek, které lze zhruba rozdělit do tří kategorií:

  1. látky ve volně prodejných výrobcích (např. kofein, nikotin, apod.),
  2. léky na předpis (např. metylfenidát),
  3. některé ilegální drogy (např. kokain, pervitin, extáze).

Poznámka: Jednotné číslo je stimulans (tento název se v jednotném čísle nijak neskloňuje).

Opakem stimulancií jsou tlumivé látky.

Viz také stimulace.

Související příspěvky: